Văn Bản Pháp Luật Về Tài Chính

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
28/2011/ TT - BTC 28/02/2011 Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế
2344/TCT-KK 08/07/2011 Tổng cục thuế Kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC