Tin Tức

14;12432;12433;12434;12501;12564;12959;12960;12961;12962;12963;12964;
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Chứng thư số là gì? Lợi ích mang lại với Doanh nghiệp khai thuế

  Chứng thư số là gì? Lợi ích mang lại với Doanh nghiệp khai thuế

  10/5/2017 1:37:47 PM

  Chứng thư số là gì? Có phổ biến góc độ để khái niệm, ở đây chúng tôi sẽ khái niệm ở góc độ các DN đang sử dụng chữ ký điện tử để kê khai thuế

  ...xem chi tiết

 • ĐÃ CÓ HƠN 476 NGHÌN TỶ ĐỒNG NỘP THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI ĐIỆN TỬ

  ĐÃ CÓ HƠN 476 NGHÌN TỶ ĐỒNG NỘP THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC KÊ KHAI ĐIỆN TỬ

  1/10/2017 4:57:23 PM

  Ngày 10/01/2017

  Năm 2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai cho 63 cục thuế và 100% các chi cục thuế trực thuộc. Tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là 476.696 tỷ đồng.

  ...xem chi tiết

 • CẢI CÁCH QUẢN LÝ THUẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  CẢI CÁCH QUẢN LÝ THUẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  1/10/2017 4:46:35 PM

  Ngày 10/01/2017

  Để tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế tại địa phương, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục

  ...xem chi tiết

 • HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

  1/9/2017 11:58:00 AM

  Ngày 06/01/2017

  Ngày 4/1/2017, tại Tổng cục Thuế đã diễn ra hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thí điểm dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử - tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế” (Hoàn thuế điện tử) với sự tham gia của đại diện 13 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

  ...xem chi tiết

 • TIẾP TỤC ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC THUẾ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  TIẾP TỤC ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC THUẾ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

  1/9/2017 2:18:58 PM

  Ngày 03/01/2017

  Năm 2017, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng công bằng, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp (DN) phát triển, nhất là DN khởi nghiệp. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế trong năm 2017.

  ...xem chi tiết

 • TIẾP TỤC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

  TIẾP TỤC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

  1/9/2017 11:18:41 AM

   Theo Bộ Tài chính, hiện nay có 73/168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Theo đó, trong năm 2016, ngành Hải quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính. 

  ...xem chi tiết

 • HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

  HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

  1/9/2017 11:23:09 AM

  1/6/2017

  Đến nay, cả nước đã có 75 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đưa tỷ lệ bao phủ BHYT lên 81,3% số dân, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Với kết quả này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho rằng, mục tiêu đến năm 2020 có 90,7% số dân tham gia BHYT chắc chắn sẽ đạt được. Tuy nhiên, thực tế triển khai đòi hỏi phải sửa đổi các quy định chưa phù hợp để bảo đảm tính bền vững của đối tượng tham gia BHYT.

  ...xem chi tiết

 • NHỮNG CUỐN SỔ BHXH ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BÀN GIAO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  NHỮNG CUỐN SỔ BHXH ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BÀN GIAO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1/9/2017 10:42:19 AM

  1/6/2017

   BHXH Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty may 10 tổ chức Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và trao sổ BHXH cho người lao động. Tham dự buổi Lễ, về phía ngành BHXH còn có Giám đốc Trung tâm Truyền thông Kiều Văn Minh, Trưởng ban Sổ - Thẻ Chu Minh Tộ, Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai, cùng đại diện một số đơn vị nghiệp vụ; về phía Tổng Công ty May 10 có Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng đại diện các phòng chức năng.

  ...xem chi tiết