Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2272 | Cật nhập lần cuối: 1/6/2017 5:19:25 PM | RSS

Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế, cụ thể như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng từ 17h00 ngày 06/01/2017 đến 24h00 ngày 08/01/2017.

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng.

Tải và xem thông báo: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.