Tin Tức Mới

14;12432;12433;12434;12501;12564;12959;12960;12961;12962;12963;12964;
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • TIN KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

  1/9/2017 8:36:11 AM

  Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 

  11/11/2016 

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Thông tư số 160/2013/TT-BTC, Thông tư số 176/2014/TT-BTC và một số yêu cầu của người sử dụng

  ...xem chi tiết

 • TIN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

  1/9/2017 8:37:13 AM

  Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng ABBANK 
   

  THÔNG BÁO  

  V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng ABBANK

  ...xem chi tiết

 • HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

  1/5/2017 2:11:33 PM

  Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử 
   

            Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

  ...xem chi tiết

 • Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng

  1/6/2017 5:19:25 PM

  Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng 
   

  THÔNG BÁO 

  Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử 

  ...xem chi tiết

 • Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử 03/01/2017

  1/9/2017 8:37:55 AM

  Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử 

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính

  ...xem chi tiết